Historie

Rodinné centrum v Příkazích se zrodilo na podnět několika místních maminek, kterým v obci chyběl prostor pro vzájemné setkávání rodičů s dětmi. Po prvních setkáních byly společně se starostou vybrány dvě místnosti v prostorách hotelu Záložna, které byly následně vymalovány a upraveny pro potřeby RC. Vzniklo občanské sdružení a začal kolotoč nezbytných příprav nutných k jeho chodu.  V prosinci roku 2011 se uskutečnilo slavnostní otevření Čmeláčku a svoji nabídku pro veřejnost odstartoval již od ledna následujícího roku. Nechyběly kurzy tvoření, přednášky pro rodiče s dětmi od paní Glueck, angličtina pro děti, zpívánky a další akce, které jistě potěšily mnohé z místních i přespolních rodin. Od roku 2012 vyslyšel Čmeláček žádosti místních maminek k zorganizování dětského bazárku, kam na jaře i podzim míří řada maminek z širokého okolí i dnes.

V zimních měsících roku 2015  se centrum přestěhovalo do nových prostor v areálu MŠ a zdravotního střediska, a to z důvodu nevyhovujícího klimatu v místě původním (malé místnosti, vlhkost a tvořící se plíseň, zima...), a sobotní odpoledne 21. února 2015 se opět slavnostně představilo místním občanům. V současné době disponuje RC velkou, nově zrekonstruovanou hernou, dílnou pro tvoření (v přípravě), kuchyňkou (v přípravě) a sociálním zařízením. Nabídka RC byla rozšířena o nové aktivity dle požadavků a potřeb tamějších rodin. O pravidelný chod se nadšeně starají maminky - dobrovolnice - na rodičovské dovolené a vytvářejí také programovou nabídku akcí.

Čmeláček uvítá vaši pomoc. Podpořit nás můžete následujícími způsoby:

  • dobrovolnickou výpomocí při zajišťování našich aktivit a společenských akcí
  • finančním darem v hotovosti nebo na účet 248861402/0300
  • materiálním darem (můžete nám darovat hračky, výtvarné potřeby, odměny pro děti do soutěží, sladkosti, kancelářské, hygienické a další potřeby pro chod centra) apod.

Za jakoukoliv formu pomoci předem děkujeme!

Proč Čmeláček?

Jelikož název Rodinné centrum Příkazy je zdlouhavý a pro děti nezajímavý, vybraly jsme hlavně pro ně název jednodušší – Čmeláček. Název byl vybrán náhodně. Pro své vlastnosti vyhrál čmelák, který oplývá celou řadou charakteristik, o níchž málokdo ví. Čmeláček je zdatný opylovač, létá spokojeně i za nepříznivého počasí, je neútočný a dobrácký, oblíbený u dětí i dospělých. Tento sympatický bručounek žije v pevných společenstvech, i když jednodušších, než vytváří např. včely. Jako letec je však naprostým unikátem. Ještě donedávka ani vědci nedokázali vysvětlit, jak to vzhledem k svým proporcím a velikosti křídel dělá. A i když mu to nikdy nikdo neřekl, přesto si létá.

Jednoduše, je toho mnoho, co nás tento bzučounek může naučit. V prvné řadě věřit v sebe, ve schopnost uspět a podpořit dobrou smysluplnou věc : ) A v to věříme i my : )

* Veškeré naše chování je založeno na tom, čemu věříme. *

Poslání RC Čmeláček

* vytvoření otevřeného a přátelského místa k neformálnímu setkávání rodin s dětmi

* aktivní trávení času

* vytváření příložitostí k navázání nových přátelství a vzájemného obohacování v mnoha oblastech, k předávání zkušeností, nápadů a inspirativních podnětů

 

 

!Nepřehlédněte!

Narozeninové oslavy v RC!

Nabízíme vám prostory pro netradiční oslavu v hezkém prostředí, na které bude vaše dítě vzpomínat. K dispozici kuchyňka, herna, rady a tipy, jak na výzdobu, program apod.

Kontaktujte nás!

 

Čmeláček uvítá vaši pomoc. Podpořit nás můžete různými  způsoby (podrobněji zde).

Děkujeme!

Novinka!

Čmeláček na

Aktuality


 

 

Aktualizaci programu na šk. r. 2016/17 naleznete na odkazu Program a kroužky : )